SUSISIEKITE: +37062033444

MŪSŲ PATIRTIS - JŪSŲ SEKMĖS GARANTAS!

Autotransporto priemonių variklių taisytojų mokymas. Automobilio variklio diagnostika. Šaltkalvio darbai. Automobilio variklio sandaros, veikimo principo žinios. Brėžinių, schemų skaitymas. Saugus darbas.

Mokymo kurso trukmė – 28 savaitės (1120 akademinių valandų).

Variklių taisytojo kursai skirti parengti autotransporto priemonių variklio taisytojus, gebančius sutaisyti, sureguliuoti ir išbandyti variklį bei jo atskirus mazgus, agregatus, atlikti automobilio variklio techninės priežiūros darbus. Autotransporto priemonių variklio taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, elektrotechnikos pagrindų, bendrosios šaltkalvystės pagrindų, bendrosios automobilio sandaros pažinimo, diagnozavimo ir matavimo priemonių pažinimo, variklių sandaros, techninės priežiūros ir remonto pagrindų, kompiuterinio raštingumo pagrindų, užsienio kalbos, profesinės etikos ir psichologijos, verslo pradmenų, darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų ir kitų dalykų. Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir įvairiose autotransporto remonto įmonėse, autoservisuose. Praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilio variklio remontavimo, techninės priežiūros atlikimo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama autotransporto priemonių variklio taisytojo kvalifikacija. Baigus autotransporto priemonių variklio taisytojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos srities, variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas. Autotransporto priemonių variklio taisytojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

Išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti autoservisuose  visose ES šalyse, kurti individualų verslą.

Bendradarbiaujame su visomos Lietuvos teritorinėmis darbo biržomis!